SAYGI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

PERSONEL – ADAY PERSONELE YÖNELİK

6698 SAYILI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI