top of page

ÇALIŞAN TEMSİLCİLİĞİ VE BİRLİKTELİK ÖZGÜRLÜĞÜ POLİTİKAMIZ:

 

SAYGI TEKSTİL, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen ‘Çalışan Temsilciliği ve Birliktelik Özgürlüğü’ politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

POLİTİKAMIZIN AMACI:

Tüm çalışanlarımız için insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır. Şirketimizin herhangi bir çalışanı veya yöneticisi çalışanların birliktelik özgürlüğüne karşıt eylemlerde bulunamaz.

 

POLİTİKAMIZIN KAPSAMI:

 

Politikamız, işletmeye alınacak süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmeli, stajyer öğrenci, çırak, parça başı veya yevmiye usulü vb. ile çalışan tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır.

bottom of page