top of page

ZORLA ÇALIŞTIRMANIN ENGELLENMESİ POLİTİKAMIZ:

 

 

SAYGI TEKSTİL, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Gönüllü Fazla Mesai politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

Bu politikamızın bir sonucu olarak SAYGI TEKSTİL, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlüler tarafından sağlanan hiçbir mal ve hizmeti kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

POLİTİKAMIZIN AMACI:

Tüm çalışanlarımız için insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır. Şirketimizin herhangi bir çalışanı, yöneticisi, müşterisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılabilecek zorla çalıştırma eylemleri kabul edilemez.

POLİTİKAMIZIN KAPSAMI:

Politikamız, işletmeye alınacak süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmeli, stajyer öğrenci, çırak, parça başı veya yevmiye usulü vb. ile çalışan tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve misafirlerimizi kapsamaktadır.

bottom of page