top of page

TACİZ, İSTİSMAR, SUİSTİMAL VE AYRIMCILIĞI ÖNLEME POLİTİKAMIZ

 

SAYGI TEKSTİL; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen ‘Taciz & İstismar&Suistimal ve Ayrımcılığı Önleme’ politikalarına uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

POLİTİKAMIZIN AMACI:

Tüm çalışanlarımız için ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ayrımcılığının ve tacizin hiçbir türününü yapılmadığı insana yaraşır bir çalışma ortamı sağlamaktır. Şirketimizin herhangi bir çalışanı, yöneticisi, müşterisi, misafiri, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ veya taciz ve suistimal kabul edilemez.

 

 

 

 

POLİTİKAMIZIN KAPSAMI:

Politikamız, işletmeye alınacak süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmeli, stajyer öğrenci, çırak, yevmiye usulü vb. ile tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve misafirlerimizi kapsamaktadır.

bottom of page