top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

 

Firmamız SAYGI TEKSTİL;

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen standartlara uymayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,

  •  

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun hareket etmeyi,

  • Çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışının oluşması ve gelişmesi için eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,

  • İşletme sınırları içindeki tüm çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli ve hijyenik çalışma alanlarını oluşturmayı,

  • Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde daha iyi hale getirmeyi,

  • Acil Durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumayı ve Acil Durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini değerlendirmeyi, tespit edilen riskleri uygun çözüm metodları ile kaynağında engellemeyi,

  • Çalışanlarımızın iş kazası geçirmemeleri ve Meslek Hastalıklarına yakalanmamaları için gerekli her türlü tedbirleri almayı,

kabul ve taahhüt eder.

Politikamızın Kapsamı :

Politikamız, işletmeye alınacak süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmeli, stajyer öğrenci, çırak, parça başı veya yevmiye usulü vb. ile çalışan tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır.

bottom of page