top of page

Prosedürün Amacı:

Bu prosedürün amacı, kuruluşumuz SAYGI TEKSTIL ‘de çalışanların şikayetlerini , dilek ve önerilerini değerlendirilmek, sonuçlandırılmak ve sonrasında uygulanacak süreci belirlemektir.

Prosedürün Kapsamı:

Bu prosedür, kuruluşumuzda, alınan dilek, öneri ve şikayet gibi geri bildirimlerden hareket edilerek, dilek, öneri ve şikayet ile ilgili başvuruların alınması , dilek, öneri ve şikayete konu olan eylem ve kişilerin araştırılması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar:

     Dilek   : Çalışanın dilediği şey, istek, talep, temenni, rica

     Öneri   : Çalışanın bir sorunu çözmek üzere öne sürdüğü görüş, düşünce, teklif.

     Şikayet : Bir çalışanın veya bir çalışan grubunun işyerinde yaşayabileceği herhangi bir kaygı, mutsuzluk veya memnuniyesizlik

 

Sorumlular ve Sorumluluklar:

 

 • Şirket Müdürü :

  • Etkin ve verimli olarak şikâyetleri ele alma süreci için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemek ve temin etmek.

  • Şikâyetleri ele alma sürecinin etkinliğini düzenli olarak gözden geçirmek.

 • İnsan Kaynakları Sorumlusu :

  • Şikayetleri ele alma süreç ve prosedürlerini oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.

  • Gerektiğinde çift taraflı dilek, öneri ve şikayet dinleme toplantılarını organize etmek ve şirket müdürüne raporlamak.

  • Gerektiğinde şikayetlerin araştırılmasında işçi temsilcisi ile ortaklaşa çalışmak.​​

 • Çalışan Temsilcileri :

  • Şikayetlerin dinlenmesi , araştırılması ve sonuçlandırılması süreçlerinin tamamında insan kaynakları sorumlusu ile ortaklaşa çalışmak.

  • İletişim Kanalları;

  • SAYGI TEKSTİL , aşağıda yer alan esaslar dahilinde dilek, öneri ve şikayetleri ele alır, izler, elde edilen verileri değerlendirerek çalışan memnuniyetinin sürekli iyileşmesini sağlar.

  • Dilek, öneri ve şikayetler için öncelikli departman sorumlularına şahsen sözlü olarak ve/veya eposta ve/veya yazılı dilekçe ile gidilebilir.

  • Çalışan herhangi bir sebepten ötürü departman sorumlusuna gitmek istemez ise kendi tercihine göre adı, imzası olan veya olmayan bir dilekçeyi;

  • İnsan Kaynakları Departmanına elden bırakabilir,

  • İnsan kaynakları departmanının dilek.oneri.sikayet@simmod.com.tr adresine eposta gönderebilir,

  • Dilek, Öneri ve Şikayet kutusuna bırakabilir,

 • Uygulama;

 • Departmanlar içindeki özellikle gündelik işleyişle ilgili çalışan dilek, öneri ve şikayetlerinin ele alınması ve uygulamaya geçirilmesi departman sorumlularının yetki ve sorumluluğundadır.

 •  

 • Bunların haricinde, insan kaynakları sorumlusu kendisine dilek.oneri.sikayet@simmod.com.tr iletilen epostaları ve elden iletilen dilekçeleri günlük, “Dilek, Öneri ve Şikayet Kutusu”nu ise haftalık kontrol eder.

 •  

 • Bu kanalların herhangi birinden gelen dilek, öneri ve şikayetler yine insan kaynakları sorumlusu tarafından kayıt altına alınır.

 •  

 • Aşağıda yer alan durumlarda yapılan şikâyetlerin aciliyet ve önemi yüksek olarak kabul edilir;

 • İnsan sağlığını ve işyeri çalışma güvenliğini riske eden problemler

 • Kalite ve verim kaybı yaratan üretim problemleri

 • Sürekli aynı konuya dair iletilen problemler

 •  

 • Dilek, öneri veya şikayeti yapan ile yapılan ilk görüşmeler insan kaynakları sorumlusu tarafından yapılır. Dilek, öneri veya şikayetin konusu ve şikayetçiye ait kişisel bilgiler bu kişilerin rızası olmadan açıklanmaz.

 •  

 • Dilek, öneri veya şikâyetin ilk değerlendirilmesini takiben (mevcutsa) acil çözüm önerileri sahibine iletilir. Çözüm önerisi çalışan tarafından kabul edilirse, insan kaynakları sorumlusu bu dilek, öneri veya şikâyetle ilgili sonuç raporlarını yazar ve bu doğrultuda şikâyeti ilgili bölüme yönlendirir ve kapatır.

 • Dilek, öneri veya şikâyet ile ilgili hızlı bir çözüm bulunamıyorsa, konunun sahibi ile beraber çalışan temsilcilerinden en az birinin katılacağı bir toplantı yapılır. Eğer gerekiyorsa, incelemelerde bulunmak için, çalışan temsilcisi ve insan kaynakları sorumlusu yerinde de gerekli görüşme ve araştırmaları yaparlar. Bunların sonuçlarını insan kaynakları sorumlusu şirket müdürüne raporlar.

Şirket Müdürünün, söz konusu dilek, öneri veya şikayet için önerdiği çözümün çalışan tarafından uygun bulunması halinde mutabakat sağlanır ve mutabık kalınan çözüm önerisi ivedilikle ilgili bölüm tarafından uygulamaya alınır.

 

Şirket Müdürünün, söz konusu dilek, öneri veya şikayet için önerdiği çözümün çalışan tarafından uygun bulunması halinde mutabakat sağlanamamış olur ve Şirket Müdürü varsa alternatif çözüm önerisini şikayetçiye sunar. Alternatif çözümün uygun bulunması halinde mutabakat sağlanır ve mutabık kalınan çözüm önerisi ivedilikle ilgili bölüm tarafından uygulamaya alınır.

Bulunan çözümün uygulaması başlatıldıktan sonra çalışan ve ilgili bölümün sorumlusunun karşılıklı onayı akabinde söz konusu dilek, öneri veya şikayet kapatılır.

 

Açık kalan şikayetler değerlendirme dönemlerinde izlenmeye devam edilir ve şikayet tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tekrarlanmaması halinde şikayet kapatılır.

 

Şikayetler ile ilgili kayıtlar en az 1 yıl saklanır.

bottom of page