top of page

ŞEFFAFLIK POLİTİKAMIZ:

 

SAYGI TEKSTİL üst yönetimi olarak, müşterilerimiz ve ana tedarikçimiz tarafından yayınlanmış sosyal uygunluk kurallarının en önemli öğelerinden biri olan şeffaflık ilkesini benimser ve bu konuda gerekli her türlü uygulamayı yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 

POLİTİKAMIZIN AMACI:

 

SAYGI TEKSTİL olarak müşterimizle karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve kalıcı bir ortaklık inşa etmektir. Bunun gereği olarak, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile her zaman iş ve amaç birliği içinde oluruz. Gerçekleştirilmek istenen denetimlere her zaman izin verir, düzenlenen toplantılara ve eğitimlere her şartta katılır, uyarıları dikkate alır ve gereken aksiyonları hayata geçiririz.

 

Müşterilerimizin veya onların tayin edeceği üçüncü taraf denetim firmalarının gerçekleştireceği denetimleri kabul eder ve denetçilerine SAYGI TEKSTİL konukseverliği ile işletmemizi açarız. Bu denetimler sırasında, görevli denetçilerin sorgularına hem sözel ve hem de dökümansal cevaplarımızı tüm şeffaflığı ile sunarız. Bu görevlendirilmiş denetçiler tarafından kontrol edilmek istenen bina ve bölümlerimizi, hammadde, yarı mamül ve mamüllerimizi yine tüm şeffaflığı ile kontrol edilmesini sağlarız. Çalışanlarımızı ve tüm idari kadromuzu bu denetimlere gerekli özeni ve şeffaflığı göstermeleri için bilgilendirir ve teşvik ederiz.

 

POLİTİKAMIZIN KAPSAMI:

Politikamızın kapsamı, bünyemizdeki tüm çalışanları ve tüm üretim proseslerimizi kapsamaktadır.

bottom of page