top of page

ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

SAYGI TEKSTİL yönetimi, tüm işlerinde ve tüm bölümlerdeki çalışanları adına; Saygı Tekstil ‘in
yaptığı tüm faaliyetler kapsamında, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, doğa ile
uyum içinde yaşamayı felsefe edinir. Bu felsefe doğrultusunda çevreyi korumayı ve sürdürülebilir
üretimi kendisine amaç edinmiştir.

Bu amacı yerine getirmek için;
 

               > Çevre mevzuatı ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
               > Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmayı,
              > Üretim faaliyetlerimizi çevresel etkileri dikkate alarak çevreyi koruyarak gerçekleştirmeyi,
              > Hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,
              > Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, gerikazanımın mümkün olmadığı

                  durumlarda bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
              > Çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacı ile tüm

                  çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,
 

çevre politikamız olarak kabul ve taahhüt eder.
 

POLİTİKAMIZIN KAPSAMI:

SAYGI TEKSTİL ‘in bünyesindeki tüm çalışanları ve tüm üretim proseslerini kapsar.

bottom of page